Výroční členská schůze

Pozvánka na Výroční členskou schůzi Výrobně-obchodního družstva se sídlem v Kámeně,
o-vod-kamen-background.webp

která se bude konat v pátek 8. března 2024 v zasedací místnosti VOD Kámen. Začátek schůze je v 17.00 hod.

Program:

1. Zahájení – volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva představenstva VOD Kámen o hospodaření za rok 2023
3. Zpráva kontrolní komise za rok 2023
4. Výroční zpráva o stavu majetku a hospodářském výsledku za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2023
6. Vyhodnocení pracovních výročí
7. Diskuse, ostatní dle rozhodnutí členské schůze
8. Usnesení..
9. Závěr.

Za VOD Kámen: Marian Bílý, MBA
předseda představenstva VOD Kámen